Walne zjazdy

Walny Zjazd Sprawozdawczy za 2018r

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy za 2015r

14 maja 2016r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Członkowie Walnego Zjazdu przyjęli sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej orz sprawozdanie finansowe z działalności w 2015r i udzielił Zarządowi absolutorium.

Walny Zjazd wybrał nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Dziekujemy za tak liczne uczestnictwo i zaangażowanie naszych członków w dalszą działalność naszego Stowarzyszenia.

Dołożymy wszelkich starań żeby sprostać zgłoszonym przez Państwa wnioskom i realizować zadania zgodnie z oczekiwaniem.

 

 

 

.