REALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022

7 czerwca 2022 roku przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia podpisali umowę nr ZZ)/000408/11/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu dotyczącego kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania: „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„CENTRUM INFORMACJI I PORADNICTWA SPOŁECZNEGO”

TERMIN REALIZACJI – OD 01 KWIETNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2025 ROKU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z PFRON NA OKRES OD 01 KWIETNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2023 ROKU – 143.363,20 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 155.004,00 ZŁ

W ramach projektu prowadzić będziemy PUNKT INFORMACJI, w ramach którego prowadzony będzie:

PUNKT INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Porady będą udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, lub pod numerem telefonu 58/772-42-05.

PORADY PSYCHOLOGA

udzielane w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 58/772-42-05

PORADY PRAWNE

Udzielane w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.30 udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 58/772-42-05

 

DOFINANSOWANIA UZYSKANE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 552/358/22 przyznał naszemu Stowarzyszeniu dofinansowanie do złożonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanie na:

KOMPLEKSOWĄ REHABILITACJĘ – W WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ

MOJE ZDROWIE – W WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ

W ramach udzielonego dofinansowania będziemy realizowali dwa projekty:

  1. Rehabilitację w domu Beneficjenta

W ramach której rehabilitant w wyniku wywiadu dobierze rodzaj rehabilitacji z uwzględnieniem możliwości, stanu zdrowia i kondycji fizycznej Pacjenta. W ranach realizowanego Projektu 40 osób z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego uzyska takie wsparcie.

2. Moje Zdrowie

W ramach Projektu zaplanowano wyjazd do ośrodka Rehabilitacyjnego „BAŁTYK” w Stegnie w okresie od 20 do 30 września 2022 roku (11 dni). Rehabilitacja przeznaczona jest dla 20 osób z województwa pomorskiego. W ramach pakietu będzie można skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych z uwzględnieniem choroby Covid lub bez Covidu. Lekarz po przeprowadzonym wywiadzie ustali sposób rehabilitacji Pacjenta. W pakiecie są zabiegi: tlenoterapia, inhalacja, ćwiczenia i trening oddechowy ze spirometrem, zabiegi elektromagnetyczne, ćwiczenia na sali, na przyrządach UGL, oraz inne według wskazań i zaleceń specjalisty prowadzącego beneficjenta.