REALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY

I.

Herb-wielki

W dniu 13.10.2022 roku podpisaliśmy z Gminą Miasta Gdańska  umowę NR W/MOPR/1438/DOTACJE/781/PFRON/369/2022 na realizację zadania pn. „Rehabilitacja społeczno-ruchowa – uczestnictwo w zajęciach i ćwiczeniach na basenie solankowym”

Całkowity koszt Projektu – 10.500 PLN

Kwota dofinansowania – 10.000 PLN

Wkład własny – 500,00 PLN

 

II.

W dniu 30 września 2022 roku podpisaliśmy umowę z Województwem Pomorskim na realizację zadania pn. „Rozmowy o problemach niepełnosprawności – wspólne poznanie się na weekendowym wyjeździe integracyjnym” nr Umowy 82/UM/ROPS/PFRON/ZZ/22.

 

Całkowity koszt Projektu – 10.500 PLN

Kwota dofinansowania – 10.000 PLN

Wkład własny – 500 PLN

 

III.

W dniu 19 sierpnia 2022 roku została zawarta Umowa pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności a naszym Stowarzyszeniem na dofinansowanie ze środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2022 na realizację zadania pod tytułem „Pomoc finansowa na zapłatę podwyższonego czynszu najmu lokalu”. W ramach udzielonego wsparcia finansowego przyznano nam kwotę 3000,00 złotych, po 500 złotych dopłaty do każdego czynszu,  począwszy od miesiąca lipca do grudnia br.

Jest to dla nas duże wsparcie.

IV.

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022

7 czerwca 2022 roku przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia podpisali umowę nr ZZ)/000408/11/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu dotyczącego kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania: „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„CENTRUM INFORMACJI I PORADNICTWA SPOŁECZNEGO”

TERMIN REALIZACJI – OD 01 KWIETNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2025 ROKU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z PFRON NA OKRES OD 01 KWIETNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2023 ROKU – 143.363,20 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 155.004,00 ZŁ

W ramach projektu prowadzić będziemy PUNKT INFORMACJI, w ramach którego prowadzony będzie:

PUNKT INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Porady będą udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, lub pod numerem telefonu 725-524-431

PORADY PSYCHOLOGA

udzielane w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 725-524-431

PORADY PRAWNE

Udzielane w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.30 udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 725-524-431, 609 615 801

 

DOFINANSOWANIA UZYSKANE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

V.

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 552/358/22 przyznał naszemu Stowarzyszeniu dofinansowanie do złożonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanie na:

KOMPLEKSOWĄ REHABILITACJĘ – W WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ

MOJE ZDROWIE – W WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ

W ramach udzielonego dofinansowania będziemy realizowali dwa projekty:

  1. Rehabilitację w domu Beneficjenta

W ramach której rehabilitant w wyniku wywiadu dobierze rodzaj rehabilitacji z uwzględnieniem możliwości, stanu zdrowia i kondycji fizycznej Pacjenta. W ranach realizowanego Projektu 40 osób z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego uzyska takie wsparcie.

2. Moje Zdrowie

W ramach Projektu zaplanowano wyjazd do ośrodka Rehabilitacyjnego „BAŁTYK” w Stegnie w okresie od 20 do 30 września 2022 roku (11 dni). Rehabilitacja przeznaczona jest dla 20 osób z województwa pomorskiego. W ramach pakietu będzie można skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych z uwzględnieniem choroby Covid lub bez Covidu. Lekarz po przeprowadzonym wywiadzie ustali sposób rehabilitacji Pacjenta. W pakiecie są zabiegi: tlenoterapia, inhalacja, ćwiczenia i trening oddechowy ze spirometrem, zabiegi elektromagnetyczne, ćwiczenia na sali, na przyrządach UGL, oraz inne według wskazań i zaleceń specjalisty prowadzącego beneficjenta.