Porada prawna

Pytanie:

Jak długo na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka?

Odpowiedź:

Rodzice są zobowiązani świadczyć alimenty na dziecko tak długo, jak długo nie są one w stanie samodzielnie się utrzymać. Odnosi się to głownie do dzieci, które są małoletnie. W przypadku dziecka dorosłego, zgodnie z art.133 § 3 K.r.o. rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.