O nas

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” powstało w chwili pojawienia się Ustawy nadającej osobowość prawną organizacjom samopomocowym tj. w styczniu 1990r. Pierwszą formą działania na rzecz osób niepełnosprawnych był Klub Osób Niepełnosprawnych „Jantar” który powstał w 1981 r.

Od 2007 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000046420 Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 150 członków zwyczajnych ze schorzeniami narządu ruchu mieszkających na terenie woj. pomorskiego. W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia jest prowadzona za pieniądze uzyskane z darowizn, dobrowolnych wpłat, dotacji i subwencji, składek członkowskich i odpisów 1% z podatku od osób fizycznych.
Celem Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych , dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej poprzez:

 • zbieranie i przekazywanie informacji bezpośrednio dotyczących osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego
 • wspieranie i popieranie inicjatyw poprzez inspirowanie się do podejmowania własnej działalności gospodarczej
 • propagowanie form samo zatrudnienia
 • organizowanie imprez integracyjnych, szkoleniowych i informacyjnych
 • pomoc swoim członkom w uzasadnionych przypadkach w pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie, oraz zakupy drogiego sprzętu rehabilitacyjnego
 • wskazywanie możliwości skutecznego i aktywnego udziału w likwidacji bezrobocia w środowisku osób niepełnosprawnych
 • pomoc w zakresie rocznych rozliczeń podatkowych
 • realizacja programów rehabilitacyjnych w celu nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

Skład Zarządu :

 1.  Edyta Stobba – Przewodnicząca
 2. Elżbieta Goryl – V-ce Przewodnicząca
 3. Halina Latosińska – skarbnik
 4. Krystyna Dominiczak- sekretarz
 5. Jerzy Adamski – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Wiesław Fornalik– Przewodniczący
 2. Jolanta Gajewska– członek
 3. Leszek Gierak– członek