Działalność

Biuro Stowarzyszenia czynne : od poniedziałku do piątku od godz. 10.oo-15.oo

Tel.  58/772-42-05

 www.stowarzyszenieinwalidow.pl

adres meilowy: stowarzyszenie.s@wp.pl

KRS: 0000046420

Konto:Credit Agricole 70 1940 1076 3009 9294 0000 0000

 

PLAN SPOTKAŃ: 2020r

W Europejskim Centrum Solidarności? 

Gdańsk ul. Plac Solidarności 1 III piętro  godz. 15.0o

 •    14–   MARCA
 •    18–   KWIETNIA Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy
 •    09–  MAJA-
 •    13 –  CZERWCA
 • LIPIEC –   nieczynne
 • SIERPIEŃ –nieczynne
 •    12–   WRZEŚNIA –
  10  –   PAŹDZIERNIKA
  14 –    LISTOPADA
 •    12 – GRUDNIA – – spotkanie opłatkowe

 

PLAN PRACY  w 2020r:

1. Prowadzenie Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów

2. Realizacja zadań zleconych przez samorząd w zakresie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej

3. Realizacja comiesięcznych spotkań z członkami Stowarzyszenia, w celu opracowania wspólnej strategii działalności, ustalenie priorytetów poszczególnych działań, oraz   przekazywanie bieżących informacji.

4. Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez informację o podjętych działaniach i sposobie ich realizacji, oraz o możliwościach korzystania z proponowanych form wsparcia.

5. Przekazywanie darowizn rzeczowych  na potrzeby naszych podopiecznych lub innych osób niepełnosprawnych.

6. Współpraca z samorządem, PFRON, oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, oraz  podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i słabszych.