Działalność

Biuro Stowarzyszenia czynne : od poniedziałku do piątku od godz. 10.oo-15.oo

Tel. 058 341-11-27  lub 58/772-42-05

 www.stowarzyszenieinwalidow.pl

adres meilowy: stowarzyszenie.s@wp.pl

KRS: 0000046420

Konto:Credit Agricole 70 1940 1076 3009 9294 0000 0000

 

PLAN SPOTKAŃ: 2018r

W Europejskim Centrum Solidarności” 

Gdańsk ul. Plac Solidarności 1 III piętro  godz. 15.00

 •      10-MARCA
 • 14-KWIETNIA
 •  12- MAJA-
 • 09- CZERWCA
 • LIPIEC –   nieczynne
 • SIERPIEŃ –nieczynne
 • 08-   WRZEŚNIA –
  13  -PAŹDZIERNIKA
  10 LISTOPADA
 • 08 GRUDNIA – 

 

PLAN PRACY  w 2018r:

1. Prowadzenie Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów

2. Realizacja zadań zleconych przez samorząd w zakresie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej

3. Realizacja comiesięcznych spotkań z członkami Stowarzyszenia, w celu opracowania wspólnej strategii działalności, ustalenie priorytetów poszczególnych działań, oraz   przekazywanie bieżących informacji.

4. Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez informację o podjętych działaniach i sposobie ich realizacji, oraz o możliwościach korzystania z proponowanych form wsparcia.

5. Przekazywanie darowizn rzeczowych  na potrzeby naszych podopiecznych lub innych osób niepełnosprawnych.

6. Współpraca z samorządem, PFRON, oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, oraz  podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i słabszych.