PLANY SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Biuro Stowarzyszenia czynne : od poniedziałku do piątku od godz. 10.oo-15.oo

Tel.  725 524 431

 www.stowarzyszenieinwalidow.pl

adres E-MAIL: stowarzyszenie.s@wp.pl

KRS: 0000046420

Konto:Credit Agricole 70 1940 1076 3009 9294 0000 0000

 PLAN SPOTKAŃ: 2023 r

 

 

Uwaga!!

Zmiana terminu spotkania członków Stowarzyszenia – odwołuje się spotkanie z dnia 14 października 2023 roku

Nowy termin spotkania – 25 listopada 2023 roku, godzina 15.00 (walne Wyborcze-uizupełniające)

Plan spotkania:

1. Otwarcie Zjazdu

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

3. Odczytanie przez Przewodniczącego Zjazdu programu przyjęcia porządku obrad

4. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o 1 osobę – zgłoszenie kandydatów-głosowanie

7. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania i podjętych uchwał.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu.

 

 

 

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

ul. 3 Lipy 3

W roku 2023 ulega zmianie stawka składki członkowskiej z 50 zł na 70 zł/rok. Termin zapłaty został ustalony do 31.01.2023 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać rozłożona na dwie raty I płatna do 31.01.2023 (35,00 zł), II rata do 31.03.2023 roku.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia.

UWAGA!!

SPOTKANIE ZAPLANOWANE NA 18 MARCA 2023 ROKU ZOSTAJE ODWOŁANE,

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 KWIETNIA 2023 ROKU (GODZINA 15.00)

 

PLAN PRACY  w 2023 r:

  1. Prowadzenie Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów
  2. Realizacja zadań zleconych przez samorząd w zakresie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej
  3. Realizacja comiesięcznych spotkań z członkami Stowarzyszenia, w celu opracowania wspólnej strategii działalności, ustalenie priorytetów poszczególnych działań, oraz   przekazywanie bieżących informacji.
  4. Wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez informację o podjętych działaniach i sposobie ich realizacji, oraz o możliwościach korzystania z proponowanych form wsparcia.
  5. Przekazywanie darowizn rzeczowych  na potrzeby naszych podopiecznych lub innych osób niepełnosprawnych.
  6. Współpraca z samorządem, PFRON, oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, oraz  podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i słabszych.