Dokumenty

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW
NARZĄDU RUCHU „SOLIDARNOŚĆ „
80-435 GDAŃSK
UL. BIAŁA 11 A

Rok założenia: 1990
Organizacja Pożytku Publicznego od 7.02.2007r
KRS 0000046420

 

STATUT STOWARZYSZENIA (pobierz)

 

 

Rok 2022

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2022 r

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za rok 2022, bilans i rachunek zysków i strat

Rok 2021

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2021 r

Informacja uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2021 rok

Rachunek zysków i strat, Bilans za 2021

Rok 2020

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2020 r

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2020 rok 

Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2020

Rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2019r

Rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2018r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2016r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2015r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2014r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2013r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2012r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2011r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2010r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2009r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2008r :