Dokumenty

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW
NARZĄDU RUCHU ? SOLIDARNOŚĆ ?
80-435 GDAŃSK
UL. BIAŁA 11 A

Rok założenia: 1990
Organizacja Pożytku Publicznego od 7.02.2007r
KRS 0000046420

 

STATUT STOWARZYSZENIA (pobierz)

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2019r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2018r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2016r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2015r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2014r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2013r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” z działalności za 2012r

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2011r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2010r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2009r :

Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚC”
z działalności za 2008r :