Bieżące wydarzenia

WAŻNA INFORMACJA

Od 6 lipca 2022 do 15 września 2022 znajdujemy się na III piętrze ECS pokój NR 2.

Mamy również nowy numer komórkowy, gdyby nie udało się Państwu dodzwonić na numer stacjonarny ECS,

725 524 431, od godziny 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Podziękowanie

Chciałabym bardzo podziękować Członkom Naszego Stowarzyszenia, oraz wszystkim którzy włączyli się w naszą walkę o godne traktowanie i poszanowanie osób z niepełnosprawnościami, której celem była możliwość kontynuowania pracy Stowarzyszenia w Europejskim Centrum Solidarności, budynku który spełnia wszystkie wymogi dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach.

Szczególne podziękowania kieruję do:

1. Pana Kacpra Płażyńskiego,

2. Pani Barbary Imianowskiej

3. Pana Przemysława Majewskiego

4. Pana Andrzeja Skiby

5. Pani Stefanii Łukasiewicz

6. Pana Andrzeja Kowalczysa

7. Pani Barbary Grabarek-Bartoszewicz

8. Pani Krystyny Dominiczak

9. Pana Dariusza Majorka

10. Pani Marii Podgórniak

11. Pani Gabrieli Nawrot

Udało nam się pozostać w ECS do 15 września 2022 roku i kontynuować swoją działalność na dotychczasowych warunkach. Co będzie dalej – zobaczymy, ale ten czas pozwala nam czasową, spokojną pracę i realizację zadań statutowych.

Edyta Stobba

Przewodnicząca GSINR Solidarność

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

Po kolejnej rozmowie z Dyrekcją i Pracownikami Europejskiego Centrum Solidarności niestety nie otrzymaliśmy pozytywnej informacji o możliwości otrzymaniu biura i  tym samym kontynuowania działalności w przestrzeni organizacji pozarządowych. Po stronie ECS nie ma woli rozwiązania zaistniałego problemu. Proponuje nam się możliwość korzystania z pokoju w tzw. Przestrzeni Solidarności Codziennej na zasadzie udostępniania pomieszczenia na godziny. Nie możemy się na to zgodzić, ponieważ realizacja Projektów stawia po naszej stronie obowiązek bezpośrednich kontaktów z beneficjentami, a także korzystania z komputera i drukarki w trakcie takiego spotkania.  W proponowanych warunkach nie jest to możliwe, ponieważ w takiej przestrzeni nie przewiduje się umieszczenia na stałe sprzętu komputerowego, jak również telefonu stacjonarnego. Dodatkowo nie mamy żadnej gwarancji, że tak będzie, ponieważ wcześniejsze ustalenia, że możemy korzystać z sal konferencyjnych na nasze spotkania (sala 4,5) bezpłatnie i w każdej chwili okazały się nieprawdą. Udało nam się co prawda zarezerwować salę NR 5 na nasze czerwcowe spotkanie, ale w odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy informację, że zgoda na bezpłatne udostępnienie sali Nr 5 jest wydana w drodze wyjątku i mamy korzystać z sal przestrzeni Solidarności Codziennej ( nie są dostosowane do tak dużej ilości osób naszego Stowarzyszenia). Jest też kwestia prowadzenia samego biura, w którym znajduje się pokaźna ilość dokumentacji i sprzętu, co do którego nie ma żadnej alternatywy.

Na obecną chwilę nie ma też w zasobie Gdańskich Nieruchomości  żadnego innego lokalu, który spełniałby wymogi ustawy O dostępności, czyli takiego, który byłby dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się o kulach i na wózkach.

Zatem 30 czerwca, zgodnie ze stanowiskiem strony ECS kończy się nam czas na zajmowanie biura. Co dalej – nie wiadomo. Próbujemy spotykać się ze wszystkimi osobami, które w jakikolwiek sposób mogą nam pomóc. Niestety z Prezydent Gdańska, odpowiedzialną za nadzór nad ECS nie możemy się spotkać od ponad miesiąca.

O wszystkich ustaleniach, będę Państwa informowała na bieżąco. Podaje też numer komórkowy 609615801, w przypadku, gdyby chcieli się Państwo z nami skontaktować, a z podanych wyżej powodów nie będzie to już możliwe dzwoniąc pod podany numer w ECS.