Bieżące wydarzenia

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

Po kolejnej rozmowie z Dyrekcją i Pracownikami Europejskiego Centrum Solidarności niestety nie otrzymaliśmy pozytywnej informacji o możliwości otrzymaniu biura i  tym samym kontynuowania działalności w przestrzeni organizacji pozarządowych. Po stronie ECS nie ma woli rozwiązania zaistniałego problemu. Proponuje nam się możliwość korzystania z pokoju w tzw. Przestrzeni Solidarności Codziennej na zasadzie udostępniania pomieszczenia na godziny. Nie możemy się na to zgodzić, ponieważ realizacja Projektów stawia po naszej stronie obowiązek bezpośrednich kontaktów z beneficjentami, a także korzystania z komputera i drukarki w trakcie takiego spotkania.  W proponowanych warunkach nie jest to możliwe, ponieważ w takiej przestrzeni nie przewiduje się umieszczenia na stałe sprzętu komputerowego, jak również telefonu stacjonarnego. Dodatkowo nie mamy żadnej gwarancji, że tak będzie, ponieważ wcześniejsze ustalenia, że możemy korzystać z sal konferencyjnych na nasze spotkania (sala 4,5) bezpłatnie i w każdej chwili okazały się nieprawdą. Udało nam się co prawda zarezerwować salę NR 5 na nasze czerwcowe spotkanie, ale w odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy informację, że zgoda na bezpłatne udostępnienie sali Nr 5 jest wydana w drodze wyjątku i mamy korzystać z sal przestrzeni Solidarności Codziennej ( nie są dostosowane do tak dużej ilości osób naszego Stowarzyszenia). Jest też kwestia prowadzenia samego biura, w którym znajduje się pokaźna ilość dokumentacji i sprzętu, co do którego nie ma żadnej alternatywy.

Na obecną chwilę nie ma też w zasobie Gdańskich Nieruchomości  żadnego innego lokalu, który spełniałby wymogi ustawy O dostępności, czyli takiego, który byłby dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się o kulach i na wózkach.

Zatem 30 czerwca, zgodnie ze stanowiskiem strony ECS kończy się nam czas na zajmowanie biura. Co dalej – nie wiadomo. Próbujemy spotykać się ze wszystkimi osobami, które w jakikolwiek sposób mogą nam pomóc. Niestety z Prezydent Gdańska, odpowiedzialną za nadzór nad ECS nie możemy się spotkać od ponad miesiąca.

O wszystkich ustaleniach, będę Państwa informowała na bieżąco. Podaje też numer komórkowy 609615801, w przypadku, gdyby chcieli się Państwo z nami skontaktować, a z podanych wyżej powodów nie będzie to już możliwe dzwoniąc pod podany numer w ECS.