Porada prawna

Pytanie:

Jak długo na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka?

Odpowiedź:

Rodzice są zobowiązani świadczyć alimenty na dziecko tak długo, jak długo nie są one w stanie samodzielnie się utrzymać. Odnosi się to głownie do dzieci, które są małoletnie. W przypadku dziecka dorosłego, zgodnie z art.133 § 3 K.r.o. rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Punkt Informacji

Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Punkt Informacji

Stowarzyszenie w ramach zadań zleconych przez PFRON w ramach Konkursu  realizuje zadanie pn „Centrum Informacji Usług i Poradnictwa Prawno Społecznego”.-

Gdańsk

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 16.oo w biurze Stowarzyszenia Gdańsk ul. Plac Solidarności 1 pok 3.22 lub pod nr. tel. 58  – 58/772-42-05

 

Bezpłatne dyżury prawnika w Gdańsku

W każdy poniedziałek, środę i piątek od godz.9oo – 14oo  bezpłatne usługi prawnicze w Gdańsku. Prawnik dyżuruje w biurze Stowarzyszenia i jest do Państwa dyspozycji. Wszystkie sprawy można zgłaszać także w pozostałe dni tygodnia, zostaną zanotowane i przekazane prawnikowi.

Poradnictwo Psychologiczne:

Od sierpnia 2019r uruchomione zostanie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

Psycholog dyżurować będzie w każdą środę od godz. 14oo – do 17oo w naszym biurze.

Wszystkie sprawy można zgłaszać także w pozostałe dni tygodnia, zostaną zanotowane i przekazane psychologowi.

 

Projekt współfinansowany przez PFRON od kwietnia 2019r do marca 2022

Całkowity koszt projektu na lata kwiecień 2021 d0 marca 2022 wynosi    168 840,00 zł

Dofinansowanie z PFRON wynosi  158 040,00 zł

Ze wsparcia mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne z woj. pomorskiego.

Aktualny tel. 58/772-42-05

Zadania

image002

Zarząd przyjął do realizacji zadanie realizowane ze środków PFRON z Urzędu Marszałkowskiego na rehabilitację. Zadanie pn Kompleksowa Rehabilitacja

W ramach realizowanego zadania osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z

– rehabilitacji grupowej na sali 2x w tygodniu- wtorek i czwartek w godz. 17oo-18oo w Klubie „Szafir” w Domu Kombatanta na Gdańskiej Zaspie ul. Kombatantów 4

– rehabilitacja indywidualna i manualna + masaż – w domu beneficjenta

zadanie realizowane  0d 1.07.2019. do 8.11.2019

 

Realizacja zadania „Rehabilitacja i zdrowie”
 W ramach realizacji zadania 6  osób niepełnosprawnych z woj. pomorskiego przebywać będzie od 28.09.2019.w Gołubiu, na rehabilitacji wspomaganej dietą – warzywno owocową. skorzysta z rehabilitacji, uczestniczyć będzie w wykładach, oraz przeprowadzi test na nietolerancję pokarmową.

termin realizacji zadania  do 8.11.2019

 

Zarząd przyjął do realizacji zadanie realizowane ze środków PFRON z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zadanie pn” Trening mózgu i rekreacja”

w ramach realizacji zadania 20 ON wyjedzie do Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego do Stawisk

przewidziano w czasie 3 dniowego pobytu 7 godzin wsparcia w temacie aktywacji mózgu, sposobu zapamiętywania,stymulacji mózgu itp.

Przewidywany termin realizacji zadania 13.09.-.15.09.2019