Punkt Informacji

Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Punkt Informacji

Stowarzyszenie w ramach zadań zleconych przez PFRON w ramach Konkursu  realizuje zadanie pn „Centrum Informacji Usług i Poradnictwa Prawno Społecznego”.-

Gdańsk

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 16.oo w biurze Stowarzyszenia Gdańsk ul. Plac Solidarności 1 pok 3.22 lub pod nr. tel. 58  – 58/772-42-05

 

Bezpłatne dyżury prawnika w Gdańsku

W każdy poniedziałek, środę i piątek od godz.9oo – 14oo  bezpłatne usługi prawnicze w Gdańsku. Prawnik dyżuruje w biurze Stowarzyszenia i jest do Państwa dyspozycji. Wszystkie sprawy można zgłaszać także w pozostałe dni tygodnia, zostaną zanotowane i przekazane prawnikowi.

Poradnictwo Psychologiczne:

Od sierpnia 2019r uruchomione zostanie bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

Psycholog dyżurować będzie w każdą środę od godz. 14oo – do 17oo w naszym biurze.

Wszystkie sprawy można zgłaszać także w pozostałe dni tygodnia, zostaną zanotowane i przekazane psychologowi.

 

Projekt współfinansowany przez PFRON od kwietnia 2019r do marca 2022

Całkowity koszt projektu na lata kwiecień 2021 d0 marca 2022 wynosi    168 840,00 zł

Dofinansowanie z PFRON wynosi  158 040,00 zł

Ze wsparcia mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne z woj. pomorskiego.

Aktualny tel. 58/772-42-05