Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „SOLIDARNOŚĆ”